Category Archives: Tuyển dụng

𝑻𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝑫𝒖̣𝒏𝒈 𝑲𝒚̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝑴𝒂́𝒚 𝒕𝒊́𝒏𝒉 , 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂 𝒈𝒊𝒂́𝒎 𝒔𝒂́𝒕

#𝑯𝑸𝑪 𝑻𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝑫𝒖̣𝒏𝒈 𝑲𝒚̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝑴𝒂́𝒚 𝒕𝒊́𝒏𝒉 , 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂 𝒈𝒊𝒂́𝒎 𝒔𝒂́𝒕 Công ty TNHH thương mại công nghệ HQC (HQC) được thành lập năm 2011 đã và đang khẳng được thương hiệu của mình và uy tín trong nghành CNTT, IT, CCTV tại Nghệ An. Do nhu cầu phát triển doanh nghiệp Công ty HQC […]

Tuyển kỹ thuật máy tính , Camera giám sát

𝙏𝙪𝙮𝙚̂̉𝙣 𝙠𝙮̃ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙈𝙖́𝙮 𝙩𝙞́𝙣𝙝 – 𝘾𝙖𝙢𝙚𝙧𝙖 Công ty TNHH thương mại công nghệ HQC (HQC) được thành lập năm 2011 đã và đang khẳng được thương hiệu của mình và uy tín trong nghành CNTT, IT, CCTV tại Nghệ An. Do nhu cầu phát triển doanh nghiệp Công ty HQC đã cần tuyển nhân […]

Tuyển dụng Kế toán kho

Công ty TNHH thương mại công nghệ HQC (HQC) được thành lập năm 2011 đã và đang khẳng được thương hiệu của mình và uy tín trong nghành CNTT, IT, CCTV tại Nghệ An. Do nhu cầu phát triển doanh nghiệp Công ty HQC đã cần tuyển nhân sự như sau: Vị trí tuyển dụng: […]

Tuyển Dụng Nhân Viên Marketing Online

Công ty TNHH thương mại công nghệ HQC (HQC) được thành lập năm 2011 đã và đang khẳng được thương hiệu của mình và uy tín trong nghành CNTT, IT, CCTV tại Nghệ An. Do nhu cầu phát triển doanh nghiệp Công ty HQC đã cần tuyển nhân sự như sau: – Vị trí tuyển […]

0932.421.686
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon