Bộ Chia HDMI 1 Ra 2

Bộ Chia HDMI 1 ra 2 Cổng: chính hãng – HDMI 1.3b, HDCP 1,2 ◆ Độ phân giải: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

0932.421.686
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon